MacERP NARENCİYE PAKETLEME OTOMASYONU (KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI)

 • $131.456,00

garanti

MacERP  NARENCİYE PAKETLEME OTOMASYONU (KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI) 

Özelikleri

 • Meyve İşlemleri
 • Malzeme Yönetimi
 • Satış ve Dağıtım
 • Satınalma Yönetimi
 • Finans Yönetimi
 • Kalite Kontrol
 • Talep Yönetimi
 • Yönetim Analiz Raporları,
 • Müstahsil Yönetimi
 • Nakliye İşlemleri
 • El Terminali  Yönetimi (Bahçe ,Kalite kontrol,Yükleme)  
 • Bahçe Takip
 • Paketleme Modülü
 • Üretim ve Üretim Maliyetlendirme Yönetimi
 • Yükleme Modülü
 • Puantaj yevmiye Modülü
 • Kantar Yönetimi
 • Palet Kantar 
 • Yükleme ve Planı
 • Sevkiyat Yönetimi

Malzeme Yönetimi

Firmanız altında şubelerinizi, şubeleriniz altında depolarınızı tanımlayabilir, yetkilendirebilirsiniz. Tüm raporları şube ve depo bazında alarak performans ve verimlilik analizlerinizi yapabilirsiniz.

Malzeme miktarlarının eksiye düşmesi durumunda, asgari miktarı geçmesi durumunda hangi tepkinin verilebileceğini (hiç bir şey yapılmaması, sadece uyarı verilmesi, işlemin durdurulması) parametrik olarak tanımlayabilirsiniz.

Tarihsel bazda depo sayımlarınızı başlatabilirsiniz. Büyük depo sayımlarını ayrı ayrı personeller ile yapabilir, bu sayım sonuçlarını konsolide edebilir, sayım analizini anlık olarak raporlayabilir, tek tuşla sayım eksiği ve sayım fazlası tuşlarını oluşturabilirsiniz. Sayım eksiği ve sayım fazlası fişlerinin stok maliyetine etkisini parametrik olarak belirleyebilirsiniz. Depo sayımlarını malzemenin listeden seçimi ile, barkod okutarak, seri okutarak hem masaüstü bilgisayardan hem de MacroSoft Mobil Programı üzerinden mobil cihazlar ile yapabilirsiniz.

Fiili ve Gerçek Stok miktar takibi ile konsinye takibi yapabilirsiniz. Rezerve edilen siparişler de fiili ve gerçek stok miktarlarını etkilemektedir.

Malzeme bazında sınırsız barkod tanımı yapabilirsiniz. Varyant modülü ile entegre olan bu özellik ile barkodların hangi renk ve hangi bedene eşlendiği takibi yapılabilir. Standart barkodlar ile adetli takip edilen barkod tanımı yapabileceğiniz gibi KG gibi birimlerin takibinin yapıldığı miktarlı barkod tanımı da yapabilirsiniz.

Malzeme bazında grup kodu ve markaya ek olarak 10 farklı özel kod ve 10 farklı ek alan ile istediğiniz bilgileri malzemeleri gruplamak için kullanabilirsiniz

Toplu Bilgi Güncelleme fonksiyonu ile istediğiniz malzemelerin istediğiniz özelliklerini (fiyat, özel kod, marka …) tek tuşla güncelleyebilirsiniz. Örneğin, belirli bir grup stoğun perakende satış fiyatlarına %'lik zam işlemini tek ekran üzerinden saniyeler içinde gerçekleştirebilir, marka eşleşmelerini güncelleyebilirsiniz.

Toplu İşlem fonksiyonu ile alım ve satış irsaliyelerini, siparişleri tek tek veya carilerine göre gruplandırarak faturalandırabilir, toplu olarak cari hesaplara borç veya alacak dekont girişi yapabilirsiniz.

Sipariş Listesi siparişleri listelerken Ayrıntılı Sipariş Listesi siparişleri sipariş kalemi detayında listeler. Bu sayede rapor almaya ihtiyaç duymadan ekranlar üzerinden basit kolon filtrelemeleri ile örneğin malzeme bazında sipariş sevk durumlarına ulaşabilirsiniz. Hemen hemen tüm fiş listelerinin detaylarını listeleyen ayrıntılı listeler bulunmaktadır. Ayrıntılı Fatura Listesi, Ayrıntılı Banka Fişleri gibi.

Satış ve Dağıtım

Satış ve Dağıtım Modülü, satış öncesi aktivitelerinden başlayarak satış, sevkiyat ve faturalamaya kadar devam eden iş süreçlerini yönetir.

Olası müşterilerden rakiplere kadar birçok bilginin tutulmasını sağlar. Muhataplar arasında hiyerarşi kurabilir. Müşterilerin alışkanlıklarına göre ürün önerileri, alternatif ürün seçimi, çapraz satış, bedelsiz ürün ve set ürün gibi satış işlemlerine olanak verir. Koşul tekniği ile geniş bir fiyatlandırma yapısı sunar. Müşteri, malzeme, bölge ve bunun gibi birçok detayda fiyat listelerinin, indirimlerin, artırımların tanımlanmasını sağlar. Müşteriye özel satış kampanyaları tanımlanabilir, promosyonlar, prim anlaşmaları yapılabilir.

Müşterilere yazılı çıktı, irsaliye, fatura formları gönderilebilir.  Ziyaretler, yazışmalar, telefon görüşmelerinin satış etkinliği olarak takibi sağlanabilir. Müşterilerden gelen teklif taleplerinin, müşterilere verilen tekliflerin, yapılan sözleşmelerin takibi, müşterilere gönderilecek teslimatların planlanması sağlanır.  Stoktan satış, özel üretim ile müşterilerin özel ihtiyaçlarına yönelik satış,  parti ve seri numarası takibinin yanı sıra  ürün satışı yapar. Kullanılabilirlik kontrolü ve kredi limiti kontrolü yürütülür.

Sevkiyat aşamasında, nakliye planlaması, rota takibi, yükleme, ambalajlama, geri iadeli ambalaj takibi yapar. Mal çıkışı ile stoklar güncellenirken satılan malın maliyeti hesaplar. Depo sistemleriyle geniş bir entegrasyon sağlanabilir.

Faturalama listeleri oluşturulabilir, prim hesaplamaları gerçekleştirilebilir. Gelir kaydının oluşturulduğu muhasebe belgesinin otomatik olarak oluşması sağlanır. Şirketler arası satış, dış ticaret işlemleri, bir çok dil ve para birimi ile satış gerçekleştirilebilir. Satış bilgi sistemi ile esnek analizler ve karar verme süreçlerine yardımcı olarak geniş bir raporlama alt yapısı sunar

Satınalma Yönetimi

Satınalma Yönetimi Modülü, Mevcut  pazarların genel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, tedarik ile ilgili yüksek kalite beklentileri doğrultusunda, ileri düzeyde özellikler sunar. Satınalma isteklerinin takibinden teklif yönetimine, anlaşmalardan siparişe kadar tüm süreçler bu modül üzerinden detaylıca yönetilebilir ve raporlanabilir. Sistem üzerinde bulunan tedarikçi değerlendirme, onay prosedürleri, yetkilendirme, hatırlatma ve uyarı uygulamaları, seri ve parti numaraları kullanılarak malzeme izlenmesi, hesap yönetim özellikleri, fiyat listeleri yönetimi ve fatura ödemelerinin takibi gibi detaylar bu modül içerisinde bulunmaktadır. Ayrıca yapılan sevkıyatların aşama aşama takibi de sistem üzerinden izlenebilir. Modülün satınalma özellikleri ve bünyesindeki veriler, MACERP sisteminin diğer modülleri ile bütünleşiktir. Ayrıca bir siparişe ait tüm kalemler, projeler, maliyet merkezleri, satış siparişleri ve üretim emirlerine tahsis edilmesi de mümkündür. MACERP sisteminin diğer modülleri gibi Satınalma Yönetimi Modülü de, işletmelerin kullanımı için ileri düzeyde analitik uygulamalar sunar. Belgeler ve raporlar da özel ihtiyaçlara göre uyarlanabilir..

Finans Yönetimi

Finans Yönetim sisteminin temel modülüdür. Mali İşlemler ile ilgili bütün modüller bu modül ile entegre olarak çalışmaktadır. Mali mevzuata ait tüm raporlar ile yönetim karar destek raporlarının birçoğu bu modülden alınmaktadır.
Bu modülde; ortak hesap planı tanımlama, çoklu dövizli işlem yapabilme, konsolide Mizan ve Mali Tablolar oluşturabilme, Muhasebe Fişlerinden bilginin kaynağına ulaşma ve özel kodlara göre raporlama imkanı bulunmaktadır.

CARİ HESAP
Müşteri ve Satıcı bazlı tutarsal raporlamalar bu modülden yapılmaktadır. Cari kartlarda döviz türleri, çek/senet, risk takibi, ödeme planı, müşteri grubu, bölge kodu, açıklama vs. tanımlanabilmektedir.

BANKA
Üst hesaplara konsolide banka işlemlerinin takibi yapılabilmektedir. Banka hareket türleri tanımlanarak, banka işlemlerinin koordinasyonu ve takibi sağlanmakta, çoklu döviz girebilme imkanı ile banka hesaplarındaki farklı dövizler takip edilebilmektedir.

KASA
Çok sayıda kasa kartı tanımlanabilir. Kasa Fişinden Muhasebe, Cari ve Bankaya kayıt girilebilir. Kar Merkezi ile entegre çalışabilir. Kasa bazında onay sistemi mevcuttur.

ÇEK/SENET
Çek/Senet modülü; Giriş, Çıkış, Tahsil/Tediye, İade ve Dekont İşlemlerinden oluşmaktadır. Çek/Senetler vadesindeki tahmini kurlar ile istenilen döviz cinsinden raporlanabilir. Kur farkı işlemleri yapılabilmektedir. Çek/Senet Kartlarında geriye doğru değişiklik yapmak mümkündür

Kalite Kontrol

MACERP Kalite Kontrol Yönetimi Modülü, sipariş bazlı, parti bazlı, miktar ve/veya zaman bazlı kontrol kriterleri sayesinde gerekli ve yeterli kalite kontrolün yapılmasını sağlar. MACERP Kalite Kontrol Yönetimi Modülünde bulunan kalite kontrol süreçleri dahilinde, satın alınmış ya da üretilmiş olan, fakat henüz kalite kontrolden geçmemiş olan malzemeler, kalite envanterinde tutulur. Kalite kontrol denetimlerinin başarılı bir biçimde tamamlanmasını takiben bu malzemeler kullanılabilir envantere aktarılır. Kalite kontrol denetimlerinin başarısız olması durumunda malzemeler, iade işlemleri için bloke envanterine aktarılır. Bu şekilde, üretim ya da dağıtımda kullanılacak uygun malzemelerin kabulü ve uygun olmayan malzemelerin tedarikçilere iadesi ile ilgili iş süreçleri, süreç yönetimi altına alınmış olur. Üretim kalite kontrolde operasyon öncesi, tekrarlanan yani operasyon devam ettikçe belirlenmiş olan periyotlarda (zaman veya üretim miktarı olabilir) ve operasyon sonrası kalite kontroller yapılabilir. Ayrıca operasyon el kalite kontrolün tercih edilmemesi durumunda, isteğe bağlı olarak üretimi tamamlanmış bir ürün de kalite kontrol sürecinden geçirilebilir. Kalite kontrol kararlarına göre, tedarikçi başarısı arttıkça, sistem sizi daha az kontrole yönlendirir ve bu sayede kalite kontrol maliyetlerinizin azaltılması sağlanmış olur. Ayrıca geçmişe yönelik yapılan kalite kontrol sonuçları analiz edilerek, tedarikçi performans değerlendirmeleri yapılabilir, bu sayede bir sonraki tedarik zamanında, sistem size en doğru tedarikçiyi önerebilir. Satın alma ve üretim kalite kontrol sonuçları detaylı bir şekilde, hem normal hem de grafiksel raporlar ile incelenebilir.

Talep Yönetimi

Satınalma talebi ile stoklanan (stok kodu olan) veya stoklanmayan (stok kodu olmayan, stok miktarı takip edilmeden doğrudan tüketim olan kabul edilen nesneler) talep edilebilir, her biri için “ne zaman gerektiği” belirtilebilir.

Satınalma bölümü bu talepleri tek tek veya birleştirerek karşılayabilir, talep sahibi ise kendi talebinin siparişe dönüşüp dönüşmediğini, tedarikçi ile anlaşılan teslim tarihini izleyebilir.

Satınalma talepleri serbest olarak tanzim edilebileceği gibi (kırtasiye malzemeleri, işletme malzemeleri için) sistemin ürettiği “ne satın alınması gerekiyor öneri listesi” kullanılaraktan düzenlenebilir. Üretimde kullanılacak veya satışı yapılan nesneler için ikinci yöntemin uygulanması stoklarınızın daha etkin yönetimini sağlayacaktır.

Satınalma Talebi ile istenen bütün nesneler istenen sayı veya tarihte temin edilemeyebilir. 

Taleplerin izlenebilmesi için farklı raporlarda düzenlenebilir, bu sayede zaman içinde talep edilmiş her şey analiz edilebilir.

Yönetim Analiz Raporları

MACERP ' nin  Bütün modülerinin  raporlanması  ve analiz edilmesini  sağlayan modüldür.

Nakliye İşlemleri

Satış  ve  dağıtım  modülü ile entegre çalışmaktadır.  yapılan  satışların  sevkiyat  emrine ve dağıtım  rotalarına  göre  hangi araçlarla hangi bölge ve noktalara sevk edileceğini takip eder ve  raporlanmasını sağlamaktadır.

El Terminali  Yönetimi  

MACERP Mobil terminal modülü  gelen malzemelerin  fatura ,irsaliye, teslimat  fişlerini sisteme girişini yapabilir, ayrıca yapılan sevkiyatların doğru bir  biçimde yükleme emrine bağlı olarak  ürünlerin barkodları okutarak hatasız  sevkiyat  geçekleştirebilir.

Paketleme Modülü

Üretim modülü ile tümleşik  olarak çalışmaktır. üretilen  malzemelerin  parti,lot,tarihine  göre barkodlanması ve depolanması işlemini sağlamaktadır

Üretim ve Üretim Maliyetlendirme Yönetimi

Üretim süreçlerinin etkin takibi için MACERP Üretim Yönetimi Modülü MACERP Üretim Yönetimi Modülü, her tür üretim için gerekli olan üretim gereksinimlerini, beklentilerin ötesinde karşılar. Bu modül ile; özel üretim, siparişe göre üretim, toplu üretim, stoka imalat ve müşterek imalat gibi, farklı üretim hatları için tesis edilmiş olan farklı üretim şekillerinin süreçleri tanımlanıp, planlaması yapılarak denetlenebilir.  MACERP Üretim Yönetimi Modülü kullanıcılara, kurumun üretim

çizelgesine en uygun olan planlamayı yapma imkanı sunar.

Üretimde gerçekleşen verileriniz ile sistem dahilinde envanter hareketleri yapabilir, operasyon sürelerini güncelleyebilir, kalite yönetim süreçlerini tetikleyebilirsiniz. MRP’nin oluşturduğu üretim planlarından otomatik ya da manuel iş emri açabilir, iş emri açılışında malzeme kontrollerini yaptırabilir, dokunmatik monitörler üzerinden kullanılabilecek on-line üretim onay ekranları ile iş emirlerini onaylayabilirsiniz.

MACERP İleri Çizelgeleme ve Kapasite Planlama Modülü, iş emirlerinde hangi operasyonun hangi iş merkezinde (makine, üretim hattı v.b.) ne zaman ve hangi kaynaklar (araç, gereç, nitelikli personel v.b.) kullanılarak yapılması gerektiğini planlar. İşletmenin üretim birimleri sorumluluğunda olan çok sayıda görev ve süreçler, üretim süreçleri açısından daha karmaşık koordinasyon ihtiyaçlarının ortaya çıkmasına neden olur. Bunun sonucunda da termin tarihlerinde gecikmeler yaşanabilir, hatta ürünlerin müşterilere zamanında teslim edilememesi sonucu doğabilir. MACERP İleri Çizelgeleme ve Kapasite Planlama Modülü, sistemde var olan iş emirlerini literatürde kabul görmüş sezgisel algoritmalar ile firma politikaları ve öncelik kurallarını dikkate alarak çizelgeler. Böylece yeni sonuçlar MRP modülüne aktarılarak ihtiyaç tarihlerinin güncellenmesi sağlanır. MACERP İleri Çizelgeleme ve Kapasite Planlama Modülü, tedarik zincirlerinden elde edilmiş olan grafiksel çizelgeleme metotlarını sunan bir denetim merkezini bünyesinde entegre olarak bulundurur. Serbestçe konfigürasyonu yapılabilen çizelgeleme algoritmaları, kullanılan planlama stratejilerine bağlı olarak daha da detaylı bir üretim optimizasyonuna izin verir. Üretim planlama algoritmalarında kullanılan bazı kıstaslar: en kısa işlem süresi, en erken teslimat tarihi, hazırlık maliyetinin optimizasyonu ve makineler için en uygun etkinlik ve alternatif makine grupları tanımlanabilir, makine dışı kaynaklar ve MRP sonuçları çizelgeleme sırasında dikkate alınarak hammadde kullanılabilirliği sağlanır. Miktar, sipariş teslimat tarihi ya da üretim emirlerinde değişiklik yapılması durumlarında planlama, kullanılabilir kapasiteye dayalı olarak, sistem tarafından otomatik olarak yeniden programlanır. “Teçhizat Yük/Doluluk Raporu”, “Çalışma Yük/Doluluk Raporu” ve “Günlük Vardiya Planı” raporları, performans değerlendirmesinde kullanılmak üzere modül tarafından sunulan raporlara örnektir

Yükleme Modülü

Yükleme modülü el terminali modülü ile  tümleşik çalışmaktadır

Puantaj yevmiye Modülü

PDKS sistemi ile entege olarak  çalışmaktadır, işletme içersinden çalışan  personelin  yevmiye, mesai çalışmalarını takip edilmesi ve  raporlanmasını sağlamaktadır.

Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!

Etiketler: Market programı, Tekstil programı, Gümrük programı, Depo iş yönetimi, Kurumsal kaynak planlama, Market Barkod Pos, Market interpos, el terminali, ERP, MRP, CRM, HRM, Stok, Cari, Fatura, Narenciye programı, hal programı, avukat programı, adres etiket programı, petrol otomasyon, büfe programı, Banka, kuyumcu, market barkod sistemi, barkod sistemi, barkod okuyucu, etiket, raf etiketi, fiş yazıcı, barkod yazıcı, barkodlu terazi, el tipi okuyucu, el terminali, market otomasyonu, Stok Yönetimi, Cari Hesap, Fatura, İrsaliye, Sipariş, El Terminali, Stok Sayım, Teklif Yönetimi, Banka, Kasa, Çek, Senet, Barkodlu Satış, Peşin Satış, Veresiye, Satış, Yazarkasa, Entegrasyonu, Kampanya Yönetimi, Promosyon, Çapraz Promosyon, Terazi Entegrasyonu, Pos Entegrasyonu, Barkod Etiket Basımı, Yönetim Raporları, renk, beden, tekstil, textil, taksitli satış, Çoklu Depo Takibi, Yükleme Planı, Bahçe Sözleşmesi, Bahçe Hesapları, İşçi Yevmiye Takip, Nakliye Modülü, Müstahsil Makbuzu, Kantar Modülü, Palet Kantar Modülü, Mobil Yükleme, Araç Servis, yedek parça, beyanname, dekont, sözleşme, Ekstra, borç Alacak, rehin, müstahsil, irsaliye, depo ambar, künye, avukat, dosya, dava, serbest meslek makbuzu, arşiv, gelen evrak, giden evrak, üretim, maliyet, genel muhasebe, araç yükleme, tır yükleme, finans, satış dağıtım, teklif, sipariş, talep, kalite, kontrol, bütçe, lifo, fifo, obf, muhtasar, beyanname, ticari program, izlenebilirlik, iş yönetimi, plasiyer, satıcı, personel, dağıtım, satınalma, malzeme yönetimi, maliyet, kantar, palet kantar, bant takip, işçi takip